2023 gegužės 12 d.

#LAB rekomenduoja: apie Europą

Gegužės 9 d. vertindami narystės svarbą ir prisimindami ES vertybes, tokias kaip taika, žmogaus teisės, laisvė, demokratija ir lygybė, minėjome Europos dieną! Kviečiame apie šį žemyną sužinoti dar daugiau, nes #LABrekomenduoja knygas apie Europą:

 • Werner Weidenfeld. Europa nuo A iki Z. Leidinys skirtas visiems, kas ieško greito ir išsamaus atsakymo į svarbiausius klausimus apie Europos Sąjungą. https://elvislab.lt/leidiniai/3282

 • Romualdas Lankauskas. Europa, kokia ji? Knyga pasitarnaus skaitytojui, norinčiam giliau suvokti, kuo mums brangus ir visada patrauklus senasis žemynas. https://elvislab.lt/leidiniai/1682

 • Sigita Dijokienė ir kt. Europa – mūsų žemynas. Skaitydami knygą, aplankysite Norvegijos fiordus, tvarkingus skandinavų miestus, savitas Britų salas, apžiūrėsite garsiuosius prancūzų, ispanų, flamandų architektūros statinius ir meno lobius, prisiliesite prie Antikos laikų paminklų Graikijoje ir Italijoje. https://elvislab.lt/leidiniai/4169

 • Czesław Miłosz. Gimtoji Europa. Tai esė apie Europą rytų europiečio, rašytojo akimis, noras nusakyti ypatingą istorinį ir socialinį fenomeną − rytų europiečio tapatumą − ir kartu mėginimas objektyviai, tarsi iš šalies, per atstumą pažvelgti į savo paties gyvenimą. https://elvislab.lt/leidiniai/4924

 • Karol Modzelewski. Barbarų Europa. Tai išsami lyginamoji studija, itin aktuali dabar, kai bandoma apibrėžti Lietuvos istorinio palikimo santykį su Europos civilizacija. Autorius tyrinėja germanų ir slavų genčių socialinę santvarką viduramžiais, nagrinėja barbariškumo sampratą ir bando atsakyti į klausimą, kokia buvo „tikroji“ Europos civilizacijos kilmė. https://elvislab.lt/leidiniai/13830

 • Keith Lowe. Barbarų žemynas. Tai sukrečiantis pokario savivalės ir teroro laikotarpio paveikslas. Po Antrojo pasaulinio karo Europa buvo suniokota: sugriauti miestai, žlugusi ekonomika, gyventojai – ties bado riba. Sąjungininkų kareiviai negailestingai elgėsi su nugalėtų šalių civiliais gyventojais. Vokiečiai, ypač nacių partijos nariai, buvo kankinami ir žudomi, moterys prievartaujamos. Pasipriešinimo judėjimų kovotojai be skrupulų atsikratydavo kolaborantais. https://elvislab.lt/leidiniai/12619

 • Linas Kojala. Europa? Pokalbiai su prezidentais, ministrais, patarėjais ir taksistais apie mūsų ateitį. Tai mūsų žemyno politinės ir sociokultūrinės kaitos pjūvis. Autorius sugebėjo nupiešti 2018–2019 m. Europos politinio žemyno pavidalą, parodyti istorijos takus, atvedusius iki tokio pasaulio, kokiame gyvename dabar, ir aptarti argumentus, kurie leistų bent kiek įžvelgti mūsų žemyno ateitį. https://elvislab.lt/leidiniai/11773

 • Gabriel Garcia Marquez. Kelionė po Rytų Europą. Autorius keliauja po Rytų Vokietiją, Čekoslovakiją, Lenkiją, Vengriją, pasiekia Maskvą ir su nepranokstamu proto blaivumu pasakoja apie kasdienius įvykius ir nykią realybę, kuri jam atrodo neįtikėtina ir fantastiška. Rašytojas, išryškindamas menkiausias gyvenimo smulkmenas, ne tik iškelia aikštėn politinę aplinką, bet ir liudytojo akimis žvelgia į tą protu nesuvokiamą pasaulį, kurį kartais įmanoma aprašyti tik griebiantis juodojo humoro. https://elvislab.lt/leidiniai/11072

 • Richard Shirreff. 2017-ieji. Karas su Rusija. Generolas R. Shirreffas kuria alternatyviąją istoriją: 2017 metais Rusija įsiverš į Baltijos šalis. Neryžtinga NATO atsidurs ant katastrofos slenksčio. Taikus demokratiškas pasaulis atsidurs ant bedugnės krašto. Ar galėtų tai įvykti? https://elvislab.lt/leidiniai/10439

 • Leonidas Donskis. Mažoji Europa. Ryškaus politiko, esteto ir filosofo, tikrojo meno gurmano knyga – savotiška sielos projekcija, persmelkta nostalgijos praeičiai ir didingoms epochoms, meilės senamiesčiams ir meno kūriniams – skaitytojui atveria įspūdingą mažųjų istorinių Europos miestų kultūrinę panoramą. https://elvislab.lt/leidiniai/7679

 • Timothy Snyder. Kruvinos žemės: Europa tarp Hitlerio ir Stalino. Autorius pasakoja tris neatsiejamai susipynusias istorijas: apie Stalino terorą, Hitlerio holokaustą ir ne žydų tautybės žmonių bei karo belaisvių marinimą badu „kruvinose žemėse“. https://elvislab.lt/leidiniai/6941

 • Egidijus Vareikis. Dinozaurėjanti Europa. Politologas pateikia savitą požiūrį į dabartinę Europą ir joje vykstančius procesus. Aptariama Europos sąvoka, dabartinės Europos modeliai, integracija, Vidurio ir Rytų Europos vienybės problemos, demokratijos krizė, globalizacija ir lokalizacija, saugumo politika, Europos institucijų reforma, Rusijos galia, Europos ateitis ir kt. Daug vietos skiriama originaliai Europos dinozaurėjimo koncepcijai. Autorius rašo populiariai ir šmaikščiai. https://elvislab.lt/leidiniai/6137

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.