Privatumo taisyklės

VIRTUALIOS BIBLIOTEKOS ELVIS PRIVATUMO TAISYKLĖS

VIRTUALIOS BIBLIOTEKOS ELVIS PRIVATUMO TAISYKLĖS

1. Apžvalga

Atidarius BĮ „Lietuvos audiosensorinės bibliotekos“ virtualios bibliotekos ELVIS svetainę galinis įrenginys ir mūsų serveris pasikeičia įvairia informacija. Joje gali būti ir asmens duomenų. Ši surinkta informacija naudojama svetainei optimizuoti.

2. Mūsų svetainės atidarymas

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Kai lankotės mūsų svetainėje, jūsų įrenginyje naudojama naršyklė automatiškai ir be jūsų įsikišimo siunčia:

 • internetą naudoti galinčio įrenginio, teikiančio užklausą, IP adresą;

 • prieigos datą ir laiką;

 • atidaryto failo pavadinimą ir URL;

 • duomenis apie svetainę arba taikomąją programą, iš kurios buvo suteikta prieiga (tarpininkaujantis URL);

 • duomenis apie jūsų naudojamą naršyklę ir, jei reikia, prie interneto prisijungti galinčio kompiuterio operacinės sistemos ir prieigos paslaugų teikėjo pavadinimą.

Į mūsų svetainės serverį laikinai įrašomas vadinamasis sisteminių įrašų failas tokiais tikslais:

 • sklandžiam susijungimui užtikrinti;

 • patogiam mūsų svetainės ar taikomosios programos naudojimui užtikrinti;

 • sistemos saugumui ir stabilumui įvertinti.

IP adreso informacijos tvarkymo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų teisėtas interesas išplaukia iš minėtų duomenų tvarkymo tikslų.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Duomenys saugomi tol, kol jie yra reikalingi duomenų tvarkymo tikslui pasiekti, o paskui automatiškai ištrinami. Kai baigiate naudotis mūsų svetaine, geografinės vietos nustatymo duomenys ištrinami.

3. Kontaktinė forma, el. pašto adresas, telefono skambučiai, vartotojų apklausos

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Saugome mums telefonu, el. paštu arba pildant kontaktines formas pateiktų duomenų paslaptį. Jūsų duomenis, nagrinėdami jūsų užklausą, naudojame tik tuo tikslu, kuriuo jie buvo pateikti. Teisinis duomenų tvarkymo pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktas. Mūsų, o kartu ir jūsų, (teisėtas) interesas tvarkyti šiuos duomenis kyla iš siekių atsakyti į jūsų užklausas, jei reikia, spręsti kylančias problemas ir taip užtikrinti ir didinti jūsų, kaip vartotojo ar mūsų svetainės naudotojo, pasitenkinimą.

Dalyvavimas mūsų apklausose yra savanoriškas. Atliekant šias anonimines apklausas, jokia informacija, pagal kurią būtų galima nustatyti apklausų dalyvių tapatybę, neišsaugoma. Saugoma tik dalyvavimo data ir laikas. Bet kokia asmeninė informacija, kurią pateikėte atsakydami į apklausos klausimus, vertinama kaip pateikta savo noru ir saugoma vadovaujantis BDAR nuostatomis.

Jei per vartotojo apklausą pateikiamas pareiškimas dėl sutikimo, teisinis pagrindas tvarkyti duomenis, remiantis šiuo sutikimu, yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktu. Jei dalyvaudami vartotojo apklausoje duosite sutikimą, turėsite galimybę bet kuriuo metu (tik ne atgaline data) jį atšaukti. Smulkiau šie atvejai reglamentuojami specialiuosiuose konkrečios vartotojo apklausos duomenų apsaugos principuose.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. Tik išimtiniais atvejais duomenis mūsų pavedimu tvarko duomenų tvarkytojai. Jie atrenkami labai kruopščiai, be to, mes juos tikriname ir pagal BDAR 28 straipsnį jie privalo laikytis sutartinių įsipareigojimų.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Visa asmeninė informacija, kurią per šią svetainę ar elektroniniu paštu pateiksite užklausose (pasiūlymuose, padėkose ar skunduose), yra saugoma, kol vartotojas naudojasi virtualios bibliotekos ELVIS paslaugą.

4. Naujienlaiškio siuntimas

Savo svetainėje siūlome galimybę užsiprenumeruoti naujienlaiškį. Jei sutikote gauti mūsų naujienlaiškį, jūsų el. pašto adresą ir, jei reikia, jūsų vardą ir pavardę naudosime siųsdami (jei įmanoma, būtent jums skirtą) bibliotekos ir knygų naujienas, informaciją apie naujas paslaugas, taip pat vartotojų apklausas. Šiuos duomenis saugome ir tvarkome naujienlaiškio siuntimo tikslais.

Naujienlaiškiuose informuojama apie bibliotekos naujienas, naujas paslaugas ir knygų naujienas.

Teisinis duomenų tvarkymo, susijusio su naujienlaiškių siuntimu, pagrindas yra jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą.

Savo sutikimą dėl naujienlaiškio siuntimo bet kuriuo metu, tik ne atgaline data, galite atšaukti, pavyzdžiui, atsisakydami naujienlaiškio mūsų svetainėje. Nuorodą į išsiregistravimo puslapį rasite kiekvieno naujienlaiškio pabaigoje. Pateikus prašymą atšaukti, surinkti naudotojo duomenys ištrinami.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Jei naujienlaiškio siuntimas pavedamas išoriniams duomenų tvarkytojams, jie pagal BDAR 28 straipsnį privalo laikytis sutartinių įsipareigojimų.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Jei sutikimą gauti virtualios bibliotekos ELVIS naujienlaiškį atšauksite, jūsų duomenys iš atitinkamų elektroninių laiškų platinimo sąrašų bus ištrinti.

5. Internetiniai puslapiai ir interneto svetainių optimizavimas

Vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punkto nuostatomis, savo svetainėje naudojame vadinamuosius slapukus. Pagal minėtas nuostatas mūsų siekis optimizuoti savo svetainę yra laikomas teisėtu. Slapukai yra nedideli failai, kurie jums lankantis mūsų svetainėje įrašomi jūsų įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai jūsų įrenginiui žalos nedaro, jie neturi virusų, Trojos arklių ar panašios kenksmingos programinės įrangos. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad tiesiogiai galime nustatyti jūsų tapatybę. Slapukų naudojimas padeda užtikrinti jums patogesnį naudojimąsi mūsų paslaugomis. Vadinamuosius seanso slapukus naudojame siekdami nustatyti, kuriuose mūsų svetainės puslapiuose jau lankėtės. Jums svetainę uždarius, jie automatiškai ištrinami. Be to, siekdami užtikrinti vartotojo naršymo patogumą naudojame laikinuosius slapukus, kurie jūsų įrenginyje saugomi tam tikrą nustatytą laiką. Kai domėdamiesi mūsų paslaugomis mūsų svetainėje lankysitės vėl, siekiant, kad tų pačių veiksmų jums atlikti nereikėtų dar kartą, bus automatiškai nustatyta, kad jūs čia jau lankėtės, ką tada įvedėte arba ką nustatėte.

5.1. Slapukų ir panašių naudojimosi duomenų tvarkymo technologijų naudojimas

Duomenų valdytojai, duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai:
Mes, BĮ „Lietuvos audiosensorinė biblioteka“ (Skroblų g. 10, Vilnius), esame duomenų, kurie tvarkomi naudojant vadinamuosius slapukus ir kitas panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas visuose (antriniuose) domenuose adresu elvislab.lt, valdytojas.
Slapukai – tai nedidelės tekstinės rinkmenos, kurios, Jums lankantis mūsų interneto svetainėje, įrašomos Jūsų galiniame įrenginyje (kompiuteryje, planšetėje, išmaniajame telefone ir pan.). Slapukai nedaro žalos Jūsų galiniam įrenginiui, nėra užkrėsti virusais, Trojos arkliais ar kitomis kenksmingomis programomis. Slapuke kaupiama informacija, susijusi su konkrečiu naudojamu galiniu įrenginiu. Tačiau tai nereiškia, kad tiesiogiai galime nustatyti Jūsų tapatybę.
Slapukai ir kitos duomenų tvarkymo technologijos, atsižvelgiant į slapukų ir (arba) kitos technologijos kategoriją, būna tokių rūšių:
•    Techniškai būtini slapukai – slapukai ir panašios priemonės, be kurių negalite naudotis mūsų paslaugomis (pavyzdžiui, jie skirti užtikrinti, kad Jums būtų tinkamai rodoma mūsų interneto svetainė).
•    Patogumo (funkciniai) slapukai –  slapukai, leidžiantys mums užtikrinti patogesnį naršymą mūsų interneto svetainėje. Pavyzdžiui, pagal Jūsų nustatymus galime rodyti savo interneto svetaines Jums tinkama kalba. Slapukai leidžia nerodyti Jums dokumentų, kurie nėra prieinami Jūsų regione.
•    Statistiniai slapukai – technologijos, padedančios mums anonimiškai rinkti statistinius duomenis apie naršymą mūsų svetainėse, kad galėtume pritaikyti savo svetaines lankytojų poreikiams. Tai, pavyzdžiui, mums leidžia nustatyti, kaip galime dar geriau pritaikyti savo interneto svetaines pagal vartotojų įpročius.

Atsižvelgiant į tikslus, slapukai ir panašios duomenų tvarkymo technologijos naudojamos siekiant tvarkyti pirmiausia šių rūšių asmens duomenis:

Patogų naršymą užtikrinančių, statistinių slapukų ir panašių technologijų naudojimo teisinis pagrindas yra Jūsų sutikimas pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą. Techniškai būtinų slapukų ir panašių technologijų naudojimo teisinis pagrindas yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b punktas, t. y. savo paslaugų suteikimo tikslais mes tvarkome Jūsų duomenis, siekdami imtis veiksmų prieš sudarant sutartį arba siekdami įvykdyti sutartį.
Savo sutikimą Jūs galite bet kuriuo metu atšaukti ir pakeisti, pareikšdami apie tai visiems savo įgaliotiems subjektams (t. y. mums, BĮ „Lietuvos audiosensorinė biblioteka“) ir niekaip nepaveikdami sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumo. Norėdami tai padaryti <spustelėkite čia> ir pasirinkite pageidaujamą variantą. Savo sutikimą dėl konkrečių duomenų tvarkymo lengvai ir paprastai atšauksite pašalindami atitinkamas varneles.
Duomenų gavėjai ir duomenų gavėjų kategorijos:
Duomenų tvarkymo procesuose, naudodami slapukus ir panašias naudojimosi duomenų tvarkymo technologijas, mes galime pasitelkti specializuotus paslaugų teikėjus, visų pirma iš internetinės rinkodaros srities. Jie tvarko Jūsų duomenis mūsų vardu kaip duomenų tvarkytojai, kiekvienas iš jų buvo kruopščiai atrinktas ir pagal BDAR 28 straipsnį prisiėmė įsipareigojimus sutarčių pagrindu.
Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai:
Jeigu stulpelyje „Galiojimo pabaiga“ nurodyta „ilgalaikis“, slapukas saugomas nuolat, kol neatšauktas atitinkamas sutikimas.

5.2 „Google Analytics“

Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Siekdami savo svetaines pritaikyti pagal poreikius ir jas nuolatos tobulinti, vadovaudamiesi BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktu, naudojame „Google Inc.“ („Google“) interneto analizės įrankį „Google Analytics“. Kuriami naudojimo profiliai, kuriems yra suteikiami pseudonimai, ir naudojami slapukai. Slapuke sukaupiama tokia informacija apie jūsų naudojimąsi šia svetaine:

 • naršyklės tipas ir versija;

 • naudota operacinė sistema;

 • URL (prieš tai lankytas puslapis);

 • Kompiuterio prieigos pavadinimas (IP adresas);

 • serverio užklausos laikas.

Informacija rinkos tyrimo ir šių interneto puslapių tobulinimo, atsižvelgiant į poreikius, tikslais naudojama mūsų svetainių lankomumui įvertinti, ataskaitoms apie veiksmus svetainėse rengti ir kitoms paslaugoms, susijusioms su svetainių ir interneto naudojimu, teikti. Šie IP adresai anonimizuojami, kad tiesioginis priskyrimas būtų neįmanomas (vadinamasis IP maskavimas).

Atitinkamai nustačius naršyklės programinę įrangą, slapukai nebus išsaugomi; tačiau atkreipiame dėmesį, kad tokiu atveju galbūt galėsite naudotis ne visomis interneto svetainės funkcijomis. Be to, slapuko sukauptų ir su jūsų apsilankymais interneto svetainėje susijusių duomenų (įskaitant jūsų IP adresą) „Google“ neregistruos ir netvarkys, jei parsisiųsite ir įdiegsite šį naršyklės papildinį. Kaip naršyklės papildinio alternatyvą, ypač kai naršyklė yra mobiliuosiuose įrenginiuose, tam, kad „Google Analytics“ neleistumėte duomenų registruoti, galite naudoti šią nuorodą. Įrašomas atsisakymo slapukas, kuris vėliau, jums lankantis svetainėje, neleidžia registruoti jūsų duomenų. Atsisakymo slapukas galioja tik šioje naršyklėje ir tik šiai svetainei ir yra laikomas jūsų įrenginyje. Jei slapukus šioje naršyklėje ištrinate, atsisakymo slapuką turite įrašyti vėl. Daugiau informacijos apie su „Google Analytics“ susijusią duomenų apsaugą rasite „Google Analytics“ interneto svetainėje.

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Slapuke sukaupta informacija perduodama į JAV esantį „Google“ serverį ir ten saugoma. Jūsų IP adresas jokiu būdu nebus jungiamas su kitais „Google“ duomenimis.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Anonimizavus IP adresą, susiejimas su asmeniu nebeįmanomas. Statistiškai apdoroti duomenys „Google Analytics“ po 14 mėnesių ištrinami. Naudojant „Google Analytics“ parengtose ataskaitose nuorodų į asmenį nebėra.

5.3 Duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai

Gavėjai ir gavėjų kategorijos

Duomenų gavėjai yra minėti paslaugų teikėjai, kurie jūsų duomenis pagal sutartis tvarko tik konkrečiu tikslu pagal mūsų nurodymus.

Saugojimo trukmė ir saugojimo trukmės nustatymo kriterijai

Čia naudojami slapukai ir juose esantys duomenys saugomi pagal slapukų taisykles ir, jei nesutinkate, kad jie būtų naudojami, jie nedelsiant ištrinami.

6. Ne ES šalyse įsikūrę gavėjai

Gavėjams, esantiems už Europos Sąjungos arba Europos ekonominės erdvės ribų, jūsų informacijos neperduosime, išskyrus, kai tvarkymo atvejais duomenis reikia perduoti į mūsų įgaliotų sekimo tiekėjų serverius. Dalis šių serverių yra JAV (daugiau apie tai galite rasti informacijoje apie konkrečius gavėjus). Duomenys perduodami laikantis vadinamojo privatumo skydo principų, taip pat vadovaujantis vadinamosiomis Europos Komisijos standartinėmis sutarčių sąlygomis.

9. Jūsų, kaip duomenų subjekto, teisės

9.1. Apžvalga
Be teisės atšaukti mums duotus sutikimus, jūs taip pat, esant atitinkamoms įstatyme numatytoms sąlygoms, turite tokias teises:

 • teisę susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis pagal BDAR 15 straipsnį;

 • teisę reikalauti ištaisyti neteisingus ir papildyti neišsamius duomenis pagal BDAR 16 straipsnį;

 • teisę prašyti ištrinti mūsų saugomus duomenis pagal BDAR 17 straipsnį;

 • teisę apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį;

 • teisę nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį.

9.2. Teisė susipažinti pagal BDAR 15 straipsnį

Pagal BDAR 15 straipsnio 1 dalį turite teisę prašyti leisti nemokamai susipažinti su mūsų saugomais jūsų asmens duomenimis. Tai visų pirma apima:

 • tikslus, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi;

 • tvarkomų asmens duomenų kategorijas;

 • gavėjus ar gavėjų kategorijas, kuriems buvo arba bus atskleisti jūsų asmens duomenys;

 • planuojamą su jumis susijusių duomenų saugojimo trukmę arba, jei jos konkrečiai nurodyti neįmanoma, saugojimo trukmei nustatyti taikomus kriterijus;

 • teisę prašyti duomenų valdytojo ištaisyti arba ištrinti asmens duomenis ar apriboti jūsų asmens duomenų tvarkymą arba nesutikti su tokiu tvarkymu;

 • teisę pateikti skundą;

 • BDAR 22 straipsnio 1 ir 4 dalyse nurodytą automatizuotą sprendimų priėmimą, įskaitant profiliavimą, ir, bent tais atvejais, prasmingą informaciją apie loginį jo pagrindimą, taip pat tokio duomenų tvarkymo reikšmę ir numatomas pasekmes duomenų subjektui.

Kai asmens duomenys perduodami į trečiąją valstybę arba tarptautinei organizacijai, turite teisę būti informuotas apie tinkamas su duomenų perdavimu susijusias apsaugos priemones pagal BDAR 46 straipsnį.

9.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis pagal BDAR 16 straipsnį

Jūs turite teisę reikalauti, kad nedelsdami ištaisytume neteisingus su jumis susijusius asmens duomenis. Atsižvelgdami į tikslus, kuriais duomenys buvo tvarkomi, turite teisę reikalauti, kad neišsamūs duomenys būtų papildyti, be kita ko, galite pateikti ir papildomą pareiškimą.

9.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis pagal BDAR 17 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad ištrintume su jumis susijusius asmens duomenis, jei tai galite pagrįsti viena iš šių priežasčių:

 • asmens duomenys nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi;

 • jūs atšaukiate savo sutikimą, kuriuo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies a punktą arba 9 straipsnio 2 dalies a punktą grindžiamas duomenų tvarkymas, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti duomenis;

 • nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 1 dalį, ir nėra kitų teisėtų priežasčių tvarkyti duomenis arba nesutinkate su duomenų tvarkymu pagal 21 straipsnio 2 dalį;

 • asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;

 • asmens duomenys turi būti ištrinti laikantis teisinės prievolės;

 • asmens duomenys buvo surinkti BDAR 8 straipsnio 1 dalies nurodyto informacinės visuomenės paslaugų siūlymo kontekste.

Jei asmens duomenis paviešinome ir privalome juos ištrinti, atsižvelgdami į turimą technologiją ir įgyvendinimo sąnaudas, imamės tinkamų priemonių, kad jūsų duomenis tvarkančius trečiuosius asmenis informuotume apie tai, kad ir iš jų reikalaujate ištrinti visus saitus į šiuos asmens duomenis, jų kopijas arba dublikatus.

9.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą pagal BDAR 18 straipsnį

Turite teisę reikalauti, kad apribotume tvarkymą, kai taikomas vienas iš šių atvejų:

 • jūs užginčijate asmens duomenų tikslumą;

 • duomenų tvarkymas yra neteisėtas ir jūs nesutinkate, kad duomenys būtų ištrinti, ir vietoj to prašote apriboti jų naudojimą;

 • duomenų valdytojui nebereikia asmens duomenų tvarkymo tikslais, tačiau jų reikia duomenų subjektui siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba

 • pagal BDAR 21 straipsnio 1 dalį paprieštaravote duomenų tvarkymui, kol bus patikrinta, ar duomenų valdytojo teisėtos priežastys yra viršesnės už jūsų priežastis.

9.6. Teisė nesutikti pagal BDAR 21 straipsnį

Jei yra Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 21 straipsnio 1 dalyje numatytos sąlygos, su duomenų tvarkymu galima nesutikti dėl su konkrečiu jūsų atveju susijusių priežasčių.

Minėta bendroji teisė nesutikti galioja visiems šiose duomenų apsaugos taisyklėse aprašytiems duomenų tvarkymo pagal BDAR 6 straipsnio 1 dalies f punktą tikslams. Kitaip nei duomenų tvarkymu reklamos tikslais grindžiamos specialiosios teisės nesutikti atveju (žr. 5 ir 7.6. skirsnius), pagal BDAR vykdyti tokį bendrąjį nesutikimą privalome tik tada, kai jūs mums nurodote didesnės svarbos priežastis, pavyzdžiui, galimą pavojų jūsų sveikatai ar gyvybei. Be to, yra galimybė kreiptis į nacionalinę priežiūros instituciją, atsakingą už duomenų apsaugą – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją, arba į BĮ „Lietuvos aklųjų bibliotekos“ saugos įgaliotinį.

10. Kontaktiniai asmenys

10.1. Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis norint pateikti klausimų arba įgyvendinti teises, susijusias su duomenų apsauga

Jeigu turite klausimų dėl virtualios bibliotekos ELVIS interneto svetainės arba norite pasinaudoti savo su duomenų tvarkymu susijusiomis teisėmis (duomenų apsaugos teisėmis), galite kreiptis el. paštu info@elvislab.lt.

10.2.  Kontaktiniai asmenys, į kuriuos galima kreiptis su klausimais dėl duomenų apsaugos

Jei turite daugiau klausimų dėl jūsų duomenų tvarkymo, galite kreiptis į BĮ „Lietuvos audiosensorinės bibliotekos“ saugos įgaliotinį Viktora Kalniką el. paštu v.kalnikas@labiblioteka.lt.

10.3. Teisė teikti skundą duomenų apsaugos priežiūros institucijai

Be to, turite teisę bet kuriuo metu pateikti skundą kompetentingai duomenų apsaugos priežiūros institucijai. Šiuo tikslu galite kreiptis į  nacionalinę priežiūros instituciją – Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją.

11. Už tvarkymą atsakingo duomenų valdytojo pavadinimas ir kontaktiniai duomenys ir saugos įgaliotinio kontaktiniai duomenys

Šios duomenų apsaugos taisyklės taikomos BĮ „Lietuvos audiosensorinė biblioteka“ (juridinio asmens kodas: 190758323; registruotos buveinės adresas: Skroblų g. 10, Vilnius) atliekamam duomenų tvarkymui ir svetainei elvislab.lt. Su BĮ „Lietuvos audiosensorinės bibliotekos“ saugos įgaliotinį galite susisiekti nurodytu adresu, kaip gavėją nurodant saugos įgaliotinį, arba el. paštu v.kalnikas@labiblioteka.lt.