Apie ELVIS

Kas yra ELVIS ir kas jame saugoma?

ELVIS (Elektroninių Leidinių Valdymo Informacinė Sistema) – tai virtuali biblioteka, skirta žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. ELVIS fonduose saugoma tūkstančiai pavadinimų populiarių įgarsintų knygų (tarp jų – ir įgarsintos knygos, skirtos vaikams), įgarsintų žurnalų, filmų su garsiniu vaizdavimu, skaitmeninių knygų (PDF, DAISY, EPUB formatais), skaitmeninių Brailio leidinių, garso spektaklių. Virtualią biblioteką ELVIS sukūrė ir administruoja Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB), aptarnaujanti ne tik neregius, bet ir kitus asmenis, negalinčius skaityti įprasto spausdinto teksto.

Kas gali naudotis ELVIS?

• asmenys, kuriems rega silpsta dėl amžiaus ar ligos;
• vaikai, turintys mokymosi ar raidos sutrikimų;
• vaikai ir suaugusieji, turintys skaitymo sutrikimą (disleksiją);
• silpnaregiai ir neregiai;
• asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai sėdėti;
• ir visi kiti, kurių galbūt nepaminėjome – kreipkitės į ELVIS, jei sunku skaityti įprastą spausdintą tekstą. Kiekvieną atvejį ELVIS komanda vertina individualiai.

ELVIS – pritaikytų medijų platforma

Lietuvos audiosensorinė biblioteka įgyvendina Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plano „Naujos kartos Lietuva“ lėšomis finansuojamą projektą „ELVIS – pritaikytų medijų platforma: prieigos prie įtraukaus kultūros turinio individualių poreikių turintiems vartotojams plėtra“.
Projektu siekiama sukurti Lietuvoje įtraukios leidybos sistemą, užtikrinančią asmenims, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, geresnę prieigą prie kultūros turinio, modernizuojamoje ELVIS sistemoje diegiant šiuolaikinėmis technologijomis grįstus sprendimus, kurie leis efektyvinti pritaikyto formato leidinių rengimo procesus.
Projekto trukmė – 2022/07–2025/12. Projekto vertė – 3 666 996 EUR.

Projektas „MoBiLait“

Virtuali biblioteka ELVIS modernizuota Lietuvos audiosensorinei bibliotekai (LAB) su partneriais įgyvendinant projektą „MoBiLait: mokymosi galimybių atvėrimas žmonėms, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto, per Lietuvos bibliotekų tinklą“ (2018.11.30 – 2021.11.30). Projektas finansuotas iš Europos regioninės plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.