2023 liepos 14 d.

#LAB rekomenduoja: knygos apie XV a. Lietuvą

1410 m. Liepos 15 d. Vytauto ir Jogailos vadovaujama Lietuvos ir Lenkijos kariuomenė sumušė Vokiečių ordino kariuomenę Žalgirio mūšyje. Mūšis nulėmė vokiečių ordino galybės galą. Šia proga #LABrekomenduoja pažvelgti į 15-o amžiaus Lietuvą.

  • R. Drakšas „Smolensko pulkai“. 1408 metai. Lengvenis Algirdaitis sulaukia Lietuvos valdovo Vytauto įsakymo perimti vadovavimą trims elitiniams pėstininkų pulkams ir vykti su jais į Smolenską. Taip prasideda įvykiai, nulėmę ne tik pavienių žmonių, bet ir Lietuvos bei Kryžiuočių ordino likimą. https://elvislab.lt/leidiniai/10542

  • E. Malūkas „Vytauto žemė“. Remiantis gausiais istoriniais šaltiniais romane nušviečiami pagoniškieji papročiai ir misticizmas, pateikiamos legendos. Per Moterį, Vytauto Didžiojo žmoną Oną, jos santykius su mylimu kunigaikščiu, dukra Sofija, Jogaila, Skirgaila, Julijona ir kitais personažais išryškėja pagrindinės vertybės – meilė, ištikimybė, moteriška išmintis, tvirtas charakteris. Siužeto centre – įtaigus Vytauto Didžiojo paveikslas. https://elvislab.lt/leidiniai/10031

  • „Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos kultūra: tyrinėjimai ir vaizdai“. Skirtingų kultūrų ir mentalitetų susidūrimas, izoliacija, konkurencija; naujų reiškinių radimasis ir augimas, senų nunykimas – visa tai tilpo unikaliame darinyje – Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštijoje ir atsispindėjo jos dailėje, raštijoje, dvasingume. Trisdešimt autorių – istorikų, filologų, dailėtyrininkų – rašo apie įvairiausius kultūros reiškinius; kai kurie iš tų reiškinių anksčiau net nebuvo patekę į tyrinėtojų akiratį. https://elvislab.lt/leidiniai/8136

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.