Autorius : Gerhard Walter Menzel

Autorius : Gerhard Walter Menzel

Paskutiniai lašai - kartūs
apysaka apie poeto H. Heinės tėvynės ilgesį ir meilę

Šileris
žvaigždė žino savo kelią