2023 vasario 3 d.

#LAB rekomenduoja: Balio Sruogos knygos

„Vien tik juokas mane ir išgelbėjo,“ – sakė Balys Sruoga, koncentracijos stovykloje parašęs 4 komedijas.
Nors literatūrinį kelią pradėjo nuo poezijos, B. Sruoga vėliau pasuko į dramaturgiją. Pirmoji jo sukurta istorinė drama „Milžino paunksmė“ tuo metu buvo nuvertinta dėl politinių dalykų, tačiau per visą gyvenimą autorius parašė dar 14 dramų.
Dar vienas literatūrinis posūkis įvyko jau koncentracijos stovykloje. Norėdamas pasauliui pranešti apie vykstančius žiaurumus, B. Sruoga nusprendė išgyvenimus sutalpinti dokumentinės prozos knygoje. Taip per du mėnesius gimė visiems puikiai žinomas kūrinys „Dievų miškas“.

Minint 127-ąsias B. Sruogos metines, #LABrekomenduoja paskaityti jo kūrybą ir daugiau sužinoti apie šio tik po mirties įvertinto kūrėjo gyvenimą.

1. „Dievų miškas“ – ironiška atsiminimų knyga apie hitlerinę Štuthofo koncentracijos stovyklą.
https://elvislab.lt/leidiniai/4250

2. „Kas bus, kas nebus, bet žemaitis nepražus“. Kaip Jonis Mažrimukas 1812 metais iš Viekšnių Kaunan nusikraustė ir Napoleoną regėjo – ir kas iš to išėjo. Tai istorinė apysaka apie 1812 m. Lietuvos politinę padėtį.
https://elvislab.lt/leidiniai/4253

3. „Giesmę apie Gediminą“ sudaro vaikams ir jaunimui skirti kūriniai, kuriuose ryškus jų autoriaus jaunatviškas polėkis, meilė ir pagarba savo kraštui, jo žmonėms ir istorijai. Aprėpiami pagrindiniai žanrai: ir poezija, ir drama, ir proza.

https://elvislab.lt/leidiniai/4423

4. Algis Samulionis „Balys Sruoga“. Monografijoje, naudojant gausią archyvų medžiagą bei atsiminimus, plačiai apžvelgiamas rašytojo B. Sruogos gyvenimas ir kūryba.

https://elvislab.lt/leidiniai/4565 

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.