2023 sausio 13 d.

#LAB rekomenduoja: istorinės knygos

Šiandien sausio 13-oji – laisvės gynėjų diena. Minėdami šią Lietuvai svarbią datą, pagerbiame sovietų agresijai pasipriešinusių ir vardan Lietuvos žuvusių žmonių atminimą. Todėl šį penktadienį #LABrekomenduoja istorines knygas, kuriose visa tiesa apie mūsų šalį!

Suaugusiems

 1. V. Rakutis „Prieš panyrant į sutemas. Lietuva XVIII amžiuje: kai ir Lenkija, ir Varšuva buvo mūsų“ – intriguojantis istorinis žygis, būdas pažinti XVIII amžių Lietuvoje taip, kaip lig šiol nemėgino niekas. https://elvislab.lt/leidiniai/15109

 2. P. Ruseckas „Lietuva Didžiajame kare“ – knyga, kurios pasirodymas sutapo su Antrojo pasaulinio karo pradžia. https://elvislab.lt/leidiniai/13693

 3. T. Venclova „Lietuvos istorija visiems“
  1 tomas: https://elvislab.lt/leidiniai/11676
  2 tomas: https://elvislab.lt/leidiniai/12425

 4. A. J. Greimas, S. Žukas „Lietuva Pabaltijy. Istorijos ir kultūros bruožai“. Išsamiai aprašomi laikotarpiai nuo priešistorinės iki pokario Lietuvos. https://elvislab.lt/leidiniai/11893

 5. A. Bumblauskas ir kt. „Lietuvos istorija kiekvienam“. Nenuslėpta ir nenutylėta klaidos ar klystkeliai, kurių pasitaikė Lietuvos istorijoje. Parodyta, kad dramatiškose ir sudėtingose situacijose valstybės kūrėjai, kartu su savo šalies žmonėmis eidami per okupacijų duobes ir atkurtos Nepriklausomybės įkalnes, rūpinosi valstybės išlikimu. https://elvislab.lt/leidiniai/11375

 6. V. Savukynas „Istorijos detektyvai“. Jei tai būtų romanas, jį perskaitęs galėtum pamanyti, kad čia pasakojamos istorijos yra išgalvotos. Tačiau visi aprašyti įvykiai yra tikri ir paliudyti patikimų šaltinių. https://elvislab.lt/leidiniai/9901

 7. T. Balkelis „Lemtingi metai“ pasakoja apie karo keičiamus gyvenimus ir transformuojamą visuomenę. Nemažai dėmesio skiriama epizodams, kurie iki šiol buvo menkai aptarti ir nagrinėti – carinei evakuacijai, vokiečių okupacijai, revoliucijai, bolševikų invazijai, terorui prieš civilius gyventojus, nepriklausomybės kovoms ir gyventojų mobilizacijai. https://elvislab.lt/leidiniai/11809

 8. J. Urbšys „Lietuva lemtingaisiais 1939-1940 metais“. Autorius aprašomuoju laikotarpiu buvo Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministras. Jis pasirašė sutartį su fašistine Vokietija dėl Klaipėdos krašto atplėšimo nuo Lietuvos. Autoriaus subjektyvūs vertinimai, jo prisiminimai padės geriau suprasti to meto istorinio vyksmo peripetijas. https://elvislab.lt/leidiniai/4880

Jauniesiems skaitytojams

 1. Zigmas Vitkus „Lietuvos valdovai pasakoja vaikams“ – gyvai parašyta ir istoriškai tiksli knyga apie Lietuvos valdovus. Knygoje pristatomos 28 valdovų biografijos – nuo Lietuvos karaliaus Mindaugo iki paskutiniojo Lietuvos didžiojo kunigaikščio ir Lenkijos karaliaus Stanislovo Augusto Poniatovskio. https://elvislab.lt/leidiniai/13676

 2. „Laikas“. Istorijos vadovėlis 7 klasei. https://elvislab.lt/leidiniai/11077

 3. „Lietuva ir pasaulis“. Istorijos vadovėlis 11 klasei. https://elvislab.lt/leidiniai/1664

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.