2022 gegužės 5 d.

Garsinės knygos vaikams iš Ukrainos, negalintiems skaityti įprastai (informacija LT / UA / RU kalbomis)

Нижче наведена інформація українською мовою

Ниже информация на русском

LT | Garsinės knygos vaikams iš Ukrainos, negalintiems skaityti įprastai

ELVIS (elvislab.lt) – tai virtuali biblioteka, skirta visiems, negalintiems skaityti įprasto spausdinto teksto. ELVIS skaitytojais gali būti:

• vaikai ar suaugusieji, turintys skaitymo sutrikimą (disleksiją);

• asmenys, kuriems rega silpsta dėl amžiaus ar ligos;

• silpnaregiai ar neregiai;

• vaikai, turintys mokymosi ar raidos sutrikimų;

• asmenys, kurie dėl fizinės negalios ar ligos negali laikyti knygos rankose, perversti puslapių, ilgai išbūti sėdimoje padėtyje;

• ir visi kiti, kurių galbūt nepaminėjome.

Kreipkis į mus, jei tau sunku skaityti įprastai!

ELVIS fonduose yra garsinių leidinių lietuvių, rusų, lenkų, anglų ir kitomis kalbomis. Bendradarbiaujame su Ukrainos neįgaliųjų organizacijos Lvivo skyriumi, todėl ELVIS pildomas įgarsinta vaikiška literatūra ukrainiečių kalba. Taip pat laukiame vaikiškos literatūros Brailio raštu siuntos iš Lvivo.

Klausyti ir parsisiųsti ELVIS leidinius gali tik asmenys, negalintys skaityti įprastai, todėl bus reikalinga tai patvirtinanti pažyma (Lietuvoje laikinai gyvenantiems Ukrainos piliečiams – sąžiningumo deklaracija).

Registruojantis kilo klausimų? Skambinkite tel. 8 667 80 541 (kalbame ir rusiškai)!

Susiraskite mus internete (elvislab.lt)!


UA | Аудіокниги для дітей, які не можуть читати друкований текст

ELVIS (elvislab.lt) – віртуальна бібліотека для тих, хто не вміє читати звичайний друкований текст. Читачі ELVIS можуть бути:

• діти або дорослі з вадами читання (дислексія);

• особи, які мають порушення зору через вік або хворобу;

• слабозорі або сліпі;

• особи з вадами навчання або розвитку;

• особи, які через фізичну інвалідність або хворобу не можуть тримати в руках книгу, перегортати сторінки, тривалий час перебувати в сидячому положенні.

Зв'яжіться з нами, якщо вам важко читати просто!

Фонди ELVIS містять аудіовипуски литовською, російською, польською, англійською та іншими мовами. Ми співпрацюємо з Львівським осередком Української організації інвалідів, тому ELVIS поповнюється дитячою літературою, озвученою українською мовою. Також чекаємо партію дитячої літератури, надрукованої шрифтом Брайля зі Львiва.

Прослуховувати і завантажувати аудіо публікації з ELVIS можуть тільки особи, які не можуть прочитати простий текст, тому вам знадобиться довідка, що підтверджує це (або декларація про добросовісність для громадян України, які тимчасово проживають в Литві).

У вас є питання при реєстрації? Телефонуйте 8 667 80 541 (ми також розмовляємо російською)!

Знайдіть нас онлайн (elvislab.lt)!


RU | Аудиокниги для детей, которые не могут читать обычный печатный текст

ELVIS (elvislab.lt) – это виртуальная библиотека для тех, кто не может читать обычный печатный текст. Читателями ELVIS могут быть:

• дети или взрослые с нарушением чтения (дислексия);

• лица, у которых нарушено зрение в связи с возрастом или болезнью;

• слабовидящие или слепые;

• лица с нарушениями обучения или развития;

• лица, которые в силу физической инвалидности или болезни не могут держать книгу в руках, переворачивать страницы, длительное время находиться в сидячем положении.

Свяжитесь с нами, если у вас возникли проблемы с обычным чтением!

Фонды ELVIS содержат аудио публикации на литовском, русском, польском, английском и других языках. Мы сотрудничаем с Львовским отделением Украинской организации инвалидов, поэтому ELVIS пополняется детской литературой озвученной на украинском языке. Также ждем из Львова партию детской литературы напечатанной шрифтом Брайля.

Слушать и скачивать аудио публикации из ELVIS могут только лица, которые не могут читать простой текст, поэтому потребуется подтверждающая это справка (или декларация о добросовестности для граждан Украины, временно проживающих в Литве).

У вас возникли вопросы при регистрации? Звоните тел. 8 667 80 541 (мы также говорим по-русски)!

Найдите нас онлайн (elvislab.lt)!

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.