2022 kovo 9 d.

Garsinės knygos saugumo tema

Jeigu dar nežinai, kaip elgtis ekstremalios situacijos atveju, turi kelis pasirinkimus:
dalyvauti organizuojamuose mokymuose, ieškoti informacijos internete arba visą reikiamą informaciją gauti iš specialistų parengtų knygų.

Mūsų kolegos atrinko 6 garsinius leidinius saugumo tema, kuriuos bet kuriuo paros metu gali skaityti virtualioje bibliotekoje ELVIS:

1. Ričardas Savukynas „Kaip nugalėti propagandą: trumpa mąstymo klaidų apžvalga“
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išleistame leidinyje analizuojamos 12 pagrindinių mąstymo klaidų, pateikiami pavyzdžiai ir klaidų taisymo būdai.

Skaityti

2. „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui: rimti patarimai linksmai“
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išleistame leidinyje aptariama, ką daryti ir ko patartina vengti susidarius ekstremaliosioms situacijoms ar karo metu.

Skaityti

3. „Ką turime žinoti apie pasipriešinimą: aktyvių veiksmų gairės“
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išleistame leidinyje pateikiama informacija kaip turėtų priešintis piliečiai, atsidūrę agresoriaus okupuotoje teritorijoje. Aptariami galimi potencialaus agresoriaus veikimo būdai, pateikiami argumentai, kokiems potencialaus agresoriaus veiksmams reikia būti pasiruošus. Skaitytojai čia taip pat galės susipažinti su dalyvavimo šalies ginkluotoje gynyboje principais renkantis tiesioginę ginkluotą kovą, o taip pat ir kitais pasipriešinimo būdais, kai kovojama ne tiesiogiai ginklu. Daug dėmesio knygelėje skirta išgyvenimo temai.

Skaityti

4. Albertas Daugirdas „Išgyvenimo atmintinė“
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išleistas leidinys suteiks žinių ir įgūdžių (jei skaitytojas treniruosis praktiškai), kaip ekstremalioje situacijoje taikos ar bet kokios krizės metu efektyviai panaudoti standartines, žmogaus pagamintas priemones, kurias galima įsigyti, pasiruošti iš anksto arba tiesiog rasti savo aplinkoje. Išmokus tai padaryti, vėliau galima mokytis panaudoti gamtos teikiamas galimybes.

Skaityti

5. „Pilietinio pasipriešinimo abėcėlė“
Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išleistas leidinys supažindins su pilietinio (neginkluoto) pasipriešinimo tikslais, strategijomis, taktika, „ginklais“ bei jų „šaudmenimis“. Tai atmintinė tiems, kurie baigė MPPD organizuojamą Pilietinio pasipriešinimo kursą Nr. 1 arba Lietuvos šaulių sąjungos organizuojamus nesmurtinės kovos kursus. Ši atmintinė lengvai suprantama ir bet kuriam kitam piliečiui, nes teorinėje dalyje gausu pavyzdžių, o pagrindinę turinio dalį sudaro patarimai, iliustruoti piešiniais. Knygelėje esantys piešiniai skirti ne tik suaugusiems skaitytojams nagrinėti, bet ir vaikams spalvinti. Siekiame, kad ir mažiausieji mūsų šalies piliečiai pamažu prisijaukintų suvokimą, jog priešintis galime visi.

Skaityti

6. „Ką turime žinoti apie pasirengimą ekstremaliosioms situacijoms ir karo metui“
Šio Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos išleisto leidinio tikslas – kad visi Lietuvos piliečiai turėtų bendrą supratimą apie valstybės veiksmus reaguojant į ekstremaliąsias situacijas, pavojus ir grėsmes taikos ir karo metu (siekiant apsaugoti piliečius), be to, ypač svarbu, kad jie žinotų, ką, norint apsisaugoti nuo nelaimių, reikia daryti jiems patiems ir kaip prireikus prisidėti prie šalies gynybos.

Skaityti

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.