Regina Galvanauskienė
Sielų gydytojas

Regina Galvanauskienė

Sielų gydytojas

prisimenant Paberžės kūrėją Tėvą Stanislovą

Greitai pasirodys
Pavadinimas:
Sielų gydytojas
Diktorius:
Leidinio formatas:
Kalba:
Leidinio trukmė:
1 sek.
ISBN/ISSN/ISMN numeris:
978-9955-736-67-7
Išleidimo duomenys:
R. Paknio leidykla 2016 | Vilnius
Prieinamos kopijos rengėjas:
0 įvertinimų
viršelis
Aprašymas

Tėvas Stanislovas, kitaip – Algirdas Mykolas Dobrovolskis (1918–2005), šviesi ir tvirta asmenybė, Paberžės kūrėjas ir kelių kartų̃ – sovietmečio ir nepriklausomos Lietuvos – ugdytojas. Kaip rašo knygos autorė Reginas Galvanauskienė, pati penkiolika metų drauge su juo Paberžėje kūrusi dvasinės atgaivos vietą, jis „tarnavo ne tik Viešpačiui, bet ir kiekvienam kenčiančiajam, skriaudžiamajam: mokė atgailauti paklydusįjį, kėlė silpnąjį ir paniekintąjį, vedė paskui save didelį būrį žmonių".

Jo mintys – knygelėje perteiktos daugiausia jo paties žodžiais – apie gyvenimo tikslą, sielos tvirtybę, meilę, darbą, toleranciją, gebėjimą džiaugtis įkvepia ir šiandieninį žmogų.

Pasakojimą papildo nuotraukos: Paberžės senų daiktų ir liturginių reikmenų, kuriuos surinko ir restauravo Tėvas Stanislovas; taip pat jo portretai.

Raktažodžiai