2021 rugpjūčio 12 d.

Apie autorių teises

Iliustracijos garsinis vaizdavimas: mergina ir vaikinas stovi vienas priešais kitą bibliotekoje. Už jų nugarų matyti blausios knygų lentynos. Abu mums pažįstami iš ankstesnių paveiksliukų – vyriškis įgarsino knygą garso įrašų studijoje ir sportavo, lydimas taksų veislės šuns; mergina pirmajame paveiksliuke klausėsi garsinės knygos su katinu ant kelių bei taip pat sportavo. Vaikinas prie marškinių krūtinės prisisegęs kortelę su vardu ir pavarde, iš ko galima spręsti, kad jis – bibliotekos darbuotojas. Rankoje jis laiko iš dėžutės ištrauktą spindintį kompaktinį diską. Vaikino lūpos praviros, jis kažką sako į jį įdėmiai žvelgiančiai merginai. Pastaroji vilki gelsva vasarine suknele, suknelės kišenėje – grotuvėlis, nuo kurio laidas tįsta link ant merginos kaklo kabančių didelių ausinių. Merginos rankose – krūva įvairiaspalvių CD dėžučių. Jai už nugaros vazonas su plačialapiu augalu.
Iliustracijos garsinis vaizdavimas: mergina ir vaikinas stovi vienas priešais kitą bibliotekoje. Už jų nugarų matyti blausios knygų lentynos. Abu mums pažįstami iš ankstesnių paveiksliukų – vyriškis įgarsino knygą garso įrašų studijoje ir sportavo, lydimas taksų veislės šuns; mergina pirmajame paveiksliuke klausėsi garsinės knygos su katinu ant kelių bei taip pat sportavo. Vaikinas prie marškinių krūtinės prisisegęs kortelę su vardu ir pavarde, iš ko galima spręsti, kad jis – bibliotekos darbuotojas. Rankoje jis laiko iš dėžutės ištrauktą spindintį kompaktinį diską. Vaikino lūpos praviros, jis kažką sako į jį įdėmiai žvelgiančiai merginai. Pastaroji vilki gelsva vasarine suknele, suknelės kišenėje – grotuvėlis, nuo kurio laidas tįsta link ant merginos kaklo kabančių didelių ausinių. Merginos rankose – krūva įvairiaspalvių CD dėžučių. Jai už nugaros vazonas su plačialapiu augalu.

Visi virtualioje bibliotekoje ELVIS esantys informacijos ištekliai yra autoriniai kūriniai – autoriaus ar kolektyvo kūrybinės veiklos rezultatas, kurių naudojimą reguliuoja tarptautiniai ir nacionaliniai teisės aktai. Kiekviename kūrinyje galima rasti simbolį ©, kuris rodo, kad autorių teisės yra saugomos. Autorių teisių apsauga užtikrina, kad būtų palaikomas kūrybiškumas, jis teiktų naudą autoriams, gamintojams, autorinių kūrinių vartotojams ir visai visuomenei.

Didžioji dalis išleistų knygų ir kitų informacijos išteklių nėra prieinami asmenims, kurie negali skaityti įprasto spausdinto teksto. Siekiant užtikrinti lygias teises gauti informaciją visiems žmonėms, Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatyme numatyta išimtinė teisė neatsiklausiant autoriaus ir nemokant jam autorinio atlyginimo sukurti išleisto autorinio kūrinio kopiją prieinamu formatu.

Kopija prieinamu formatu– tai alternatyviu būdu ar forma pateiktas kūrinys, suteikiantis galimybę asmeniui, kuris negali skaityti įprasto spausdinto teksto, susipažinti su kūriniu taip pat paprastai ir patogiai kaip ir negalios ar sutrikimų neturinčiam asmeniui, pavyzdžiui, knyga Brailio raštu, garsinė knyga, skaitmeninė knyga, pritaikyta skaityti su ekrano skaitymo įranga, kino filmo garsinis aprašymas ir kt. Daugiausia kopijų prieinamais formatais Lietuvoje rengia Lietuvos audiosensorinė biblioteka (LAB).

Bibliotekos atlieka svarbų vaidmenį, užtikrindamos visų visuomenės narių  poreikius atitinkančią prieigą prie informacijos, žinių ir kultūros. Kartu bibliotekų ir jų skaitytojų bendruomenei labai svarbus etiškas elgesys su autoriniais kūriniais, kad teikiant ir gaunant paslaugas būtų gerbiamos autorių ir kitų kūrėjų teisės.

Ką svarbu žinoti?

Kopijos prieinamais formatais skirtos tik tiems asmenims, kurie negali skaityti įprasto spausdinto teksto. Jų negali naudoti kiti asmenys, taip pat ir bibliotekos personalas! Bibliotekos darbuotojai apie tai turi informuoti savo vartotojus, pristatydami šių kopijų išdavimo paslaugą ir pakartoti šią informaciją kiekvieną kartą išduodami leidinius vartotojui.

Asmeniui išreiškus norą gauti kopiją prieinamu formatu, biblioteka turi įsitikinti, kad jis turi sutrikimą, dėl kurio negali skaityti įprastu būdu – tai gali būti gydytojo ar kito specialisto pažyma, negalią patvirtinančio dokumento kopija arba asmens pasirašyta sąžiningumo deklaracija, kuria jis patvirtina, kad turi sutrikimą ar negalią, dėl kurios negali skaityti įprasto spausdinto teksto.

Vartotojus būtina informuoti, kad virtualioje bibliotekoje ELVIS prieinami ištekliai turi įdiegtas apsaugos priemones, leidžiančias nustatyti, kokiam asmeniui buvo išduota konkreti kopija prieinamu formatu . Prireikus ši informacija gali padėti atsekti nelegalaus leidinių prieinamais formatais platinimo kelią.

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.