2021 rugpjūčio 11 d.

Kaip tapti ELVIS administratoriumi?

Dirbate su asmenimis, negalinčiais skaityti įprasto spausdinto teksto dėl regėjimo, fizinių funkcijų, raidos ar kompleksinių sutrikimų, kitų įgimtų ar įgytų sveikatos sutrikimų bei mokymosi sunkumų? Jums gali būti suteikta prieiga prie virtualios bibliotekos ELVIS, kad garsinė knyga pasiektų tuos, kuriems jos reikia!

Prieš suteikiant prieigą prie Lietuvos aklųjų bibliotekos (LAB) sukurtos sistemos ELVIS, pasirašomas konfidencialumo pasižadėjimas:

1.      Nekopijuoti, neperrašinėti, nedauginti ar kitaip neplatinti specialiaisiais formatais LAB išleistų leidinių jokiai trečiajai šaliai neribotą laiką.

2.      Man patikėtus dokumentus ir informaciją saugoti taip, kad tretieji asmenys neturėtų galimybės su jais susipažinti ar jais pasinaudoti. Įtarus, kad man patikėti dokumentai ir / ar informacija yra prarasti (pavogti, pamesti ir pan.), nedelsiant pranešti LAB atsakingam asmeniui apie prarastus (pavogtus, pamestus ir pan.) dokumentus ir / ar informaciją.

3.      Saugoti ir įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir juose nurodytiems tikslams pasiekti gautą informaciją naudoti tik asmenims, kurie negali skaityti įprasto spausdinto teksto, šviesti.

4.      Nepažeisti Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo 22 ir 25 straipsnių nuostatų.

5.      Esu įspėtas (-a), kad, pažeidęs (-usi) šį pasižadėjimą, turėsiu atlyginti LAB ir / ar asmeniui (-ims), su kuriais susijusi informacija, padarytus nuostolius.

Norėdami gauti prisijungimus prie virtualios bibliotekos ELVIS administracinės aplinkos, kreipkitės el. paštu info@elvislab.lt arba telefonu +370 667 80 541.

Vartotojų komentarai (0)

Norėdami parašyti komentarą, turite prisijungti.