Autorius : Rapolas Šaltenis

Autorius : Rapolas Šaltenis

Tarp dangaus ir žemės
Dobilo gyvenimo ir darbų pėdsakais

Mūsų Baranauskas
biografinė apybraiža