Autorius : Thor Heyerdahl

Autorius : Thor Heyerdahl

Transkripcija :
Hejerdalas, Turas

Aku-Aku
Velykų salos paslaptis